99 Dôležité rozsudky P

OSTUPNÁ ÚPRAVA STYKU

Tu nájdete rozsudok, ktorý rieši situáciu, kedy otec dieťa nevidel 5 rokov (bránenie v styku matkou), a dieťa ho v dôsledku toho odmietalo. Súd preto rozhodol o postupnom stretávaní najprv bez prítomnosti matky za účasti psychológa – najprv na úrade práce, potom vonku, až nakoniec dieťa stratilo zábrany, a otec sa s dieťaťom môže stretávať konečne sám každý víkend. Kliknite tu pre zobrazenie tohto rozsudku.

STRIEDAVKA PROTI NESÚHLASU MATKY

Rozsudok Krajského súdu v Nitre, ktorým bola nariadená striedavá osobná starostlivosť aj proti nesúhlasu matky. Jedinou prekážkou osobnej starostlivosti bol len nesúhlas matky, avšak súd správne uviedol, že tube2k.com nesúhlas matky je podstatný len vtedy, keď je podložený na dôvodoch, ktoré sú spôsobilé negatívnym spôsobom intenzívne zasiahnuť do záujmu dieťaťa. Kliknite tu pre zobrazenie rozsudku.

STRIEDAVKA PREDBEŽKOM

Okresný súd vo Svidníku nariadil striedavú osobnú starostlivosť predbežným opatrením, pričom nastavil podmienky tak, aby si deti zachovali rovnoprávny a rovnocenný vzťah k obidvom rodičom. Uviedol, že rodičia majú nielen právo ale aj povinnosť podieľať sa na výchove maloletých. Kliknite tu pre zobrazenie rozsudku.

NÁHRADA ŠKODY ZA ZMARENÝ STYK

K nerealizovaniu styku rodiča s dieťaťom prichádza často z 2 dôvodov styk sa nemôže realizovať, lebo to zdravotný stav dieťaťa neumožňuje alebo rodič bezdôvodne odmietne vydať dieťa druhému z rodičov. V oboch prípadoch vzniknú druhému rodičovi zbytočné náklady, ktoré by nemusel znášať, keby si rodič, ktorý má dieťa vydať, svoju povinnosť riadne splnil. Neraz rodič precestuje aj vyše 100 km naprázdno. Ak by sa styk zrealizoval, alebo ak by mu druhý rodič dal včas vedieť, že je dieťa choré, tak by k zbytočným nákladom nemuselo dôjsť. Kliknite tu pre zobrazenie rozsudku o náhrade škody.

ODŠKODNÉ ZA NEMOŽNOSŤ STYKU S DIEŤAŤOM

Pozrite si super rýchle rozhodnutie Ústavného súdu, čo na pomery SR nebýva zvykom, na druhej strane 1000 eur odškodné za to, ze rodič sa nemohol stýkať so svojim dieťaťom takmer 4 roky cca 20 eur/mesiac je neadekvátne. Kliknite tu pre zobrazenie nálezu Ústavného súdu o prieťahoch v konaní o výkon rozhodnutia súdu..

Pridaj komentár